• 0886 315 017 -032 942 612

  • Нямате продукти в количката.
   • Хигиенични ръкавици за Хранителни магазини Clean-Hands MULTIUSE

    Хигиенични ръкавици за Хранителни магазини Clean-Hands MULTIUSE

    380

    Ръкавица за хранителни витрини и не опаковани храни, сладолед, сирене, кашкавал, месо, риба.

    40 лв.
    37.20 лв.
    Изчерпан
    Отговаря на новите изискванията на БАБХ за правилно обслужване на клиенти в хранителни магазини.
     
    Подходяща за продавачи които са в постоянно движение.
    Лесно и бързо обслужване на клиентите съгласно новите норми и изискваниа на министерството.
     

    ай-лесния и практичен начин да работите с хранителни продукти изцяло хигиенично.

    www.clean-hands.bgpartners-bg.com

     

    С въвеждането на европейската директива Н.А.С.С.Р. (H.A.C.C.P. - Hazard Analysis and Critical Control Points) се обръща голямо внимание на строгите хигиенични норми в хранителния сектор. Една от тези норми за хигиена е насочена към продавачите в хранителните магазини.

    За да изпълните качествено своята работа и да спазите всички норми „БГ Партнерс” заедно с „Dirodal S.r.l.” -Италияулеснява вашия живот, като прави работата ви лесна с Clean Hands”®.

     

    Практично

    СClean Hands”® работата с хранителни продукти е по-бърза и по-практична. Благодарение на магнита поставянето на ръкавицата върху основата е лесно и бързо.

     

    Хигиенично

    Clean Hands”® позволява наистина хигиенична работа с хранителни продукти без да има нужда да се пипа ръкавицата от външна страна.

     

    Издръжливо

    Устройството Clean Hands”® е прецизно произведено в Италия и е с пълна гаранция.

     

    Икономично

    Използването на Clean Hands”®е по-евтино отколкото да се използват ръкавици за еднократна употреба. Дори когато се използва само за вземане и поставяне на храни Clean Hands”®издържа един цял работен ден дори и повече.

     

    Подходящо

    За всички хранителни магазини, които имат месо, хляб, зеленчуци и плодове, риба, сирене, както и хладилни витрини, за всички не-опаковани продукти.Блокмаси и места на самообслужване.

     

    За допълнителна информация разгледайте страницата на продукта на адрес:

    www.clean-hands.bgpartners-bg.com

    www.bgpartners-bg.com

    Декларация за съответствие на материали в хранителния сектор

    За CLEAN HANDS

     

    Тази декларация се отнася за следния продукт произведен от DIRODAL srl:

     

    Clean Hands Ръкавици

     

    Материал

    HDPE-LDPE-PE COEX

     

    Съответствие със законодателството

    Този продукт произведен от Dirodal srl. е предназначени да влизат в контакт с храни и отговаря на следните регламенти и директиви на ЕС Комисия.

     

    Регламент на ЕС 2023/2006/ЕС

    за добра производствена практика за материали и предмети, предназначени да влизат в контакт с храна.

     

    Регламент на ЕС 1907/2006/ЕС

    относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

     

    Регламент на ЕС 2002/72/ЕС с изменение 2008/39/ЕЕС и 2007/19/ЕС

    отнасящи се до пластмасови материали и предмети, предназначени да влизат в контакт с храни

     

    Регламент на ЕС 94/62/ЕС с изменение 2004/12/ЕС

    на опаковки и отпадъци от опаковки

     

    Поле на приложение

     

    продуктът е препоръчителен за ползване в следните приложения:

     

    Предназначен за: Сухи храни Да

    Влажни храни Да

    Кисели храни Да

    Спиртни храни Да

    Мазни храни Да

     

    При следните Виж общите тестове

    изисквания:

     

    Издръжлив на: Хладилно съхранени Да

    Студено съхранени Да

    Стайна температура Да

    Горещо съхранение( >65С) Не

    (70-100С, макс. 15 мин.) Не

    Микровълнова фурна Не

     

    Съхранение: Стайна температура

     

     

    Тест за миграция и вещества:

     

    Общ анализа за миграция:

    Това е удостоверение, че суровините използвани в производството на Dirodal srl. са в съответствие по отношение на състава им на регламента 1935/2004/ЕЕС и директива 2002/72/ЕСС със следващи изменения уточнявайки границите на миграция.

     

    Специфичен миграционен тест:

    Този продукт не съдържа съставки (мономери) със специфични миграционни граници.

     

    Резултат:

    Общото и специфично миграционно изследване бе предприето, както следва.

     

    Общ миграционен тест:291АС2-19/10/2010

     

    Симулант:състояние на тестаОбща миграция (мг/дм2)

    Оцетна киселина 30 мин. /40°С < 0,1

    Етанол 2 часа /40°С 0,1

    Зехтин 2 часа /40°С 4,0

     

    Тежки метали:

    За всички суровини използвани в нашето производство, ние имаме получени сертификати в които концентрацията на олово, кадмий, шестовалентен хром и живак не надвишават 100 PPM съгласно 94/62/ЕЕС със промени 2004/12/ЕЕС и 2005/20/ЕЕС.

     

    REACH:

    Според REACHтози продукт не е класифициран като артикул в REACH.

    Продукта или опаковката не съдържат едно или повече вещества пораждащи сериозно безпокойство (SVHC) включително в REACHсписък.

     

    Мастила и цвят

     

    Цвят:

    В отсъствието на законовите разпоредби на ЕС, обхващащи цвят мастербач, Ние изискваме от нашия доставчик да съответства с немски насоки BFR (по-рано Bg VV), Empfehlung XVII (полиестер) и Empfehlung IX (colourmaster партидите).

     

    Цветен печат:

    Всички цветни печати са в съответствие със EuPIA ръководство за мастило за хранителни опаковки от 5 февруари 2009г.

     

    Рециклирани материяли.

    Този продукт не съдържа рециклирани материяли.

     

    Допълнителна информация

    Органолептични изследвания- не е въздействано на аромата, вкус и цвят от ръкавиците на храните.

     

    Двойно употребявани вещества:Не

     

     

     

    Декларатор

     

    Тази декларация е валидна само когато продуктите са използвани в нормални и предвидими условия, при условие че пренасянето и условията на съхранение са също подходящи за предпазване специфичните характеристики на материала.

     

    Тази декларация е продължителна. Тя остава в сила ако и докато е прекратена с писмена форма, от Dirodal sr. Новата декларация ще бъде изготвена ако има промени в продуктите или в законодателството.

     

     

    Дата: 12.11.2010г.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Декларация за съответствие

     

     

     

     

    С настоящия документ декларираме, че технически сертификати които притежаваме са предоставени от доставчика на ролки от plyethylene (LDPE-HD-MATER BI) и се преработват от декларатора.Те са в съответствие с националното законодателство и националните закони и европейските директиви за употреба в хранителната индустрия.

     

    Позовавасе на директива:

    E.U./572/ E.E.C и 92/93/Е.Е.С.

     

    Допълнителна директира: B.G.A. Норам III A от: Р. Франк

    Пластмаси в транспорта на хранителни продукти, CARL HEYMANS VERLAG KG, Берлин, 1995

     

    Здравен сертификат:

    Директива: B.G.A. и F.D.A. от директива на комисията 90/128/Е.Е.С.

     

    Технически стандарти:

    Температурата на използване е от 40С до 60С

    Противопожарни мерки: вода, съпун СО2

     

    Токсикологична информация:

    Не съществува риск за здравето на човек и обкражаващата среда.

    При нормално използване продукта няма вреден ефект на здравето.

     

    Екологична информация

    Продукта не е биоразградим, но е рециклируем на 100%

     

     

     

     

     

    Ромео Давид

    (Изпълнителен Директор)